Anbefaling om fremrykning af sluttidspunkt til kl. 10 om søndagen i sommermånederne (juni – august) ved træning fra Færgelunden

På Fjordløbernes ordinære generalforsamling den 19. marts 2024, der blev afholdt på Ådalens skole, blev det under punktet ’Eventuelt’ foreslået, at alle hold, der trænede om søndagen fra Færgelunden, i sommermånederne sigtede efter at være færdige med søndagstræningen omkring kl. 10 i stedet for som nu kl. 11. Begrundelsen var bl.a., at det om sommeren ofte er ganske varmt og derfor var der flere på enkelte hold, der havde talt om, at det om sommeren kunne være en fordel at slutte lidt tidligere om søndagen, inden varmen for alvor får fat op ad (søn)dagen.

I bestyrelsen har vi, med afsæt i bl.a. drøftelsen på generalforsamlingen samt de tilbagemeldinger, som vi hver især i bestyrelsen har modtaget og senest også læst på Facebook, vendt, drejet og drøftet forslaget. Vi er selvfølgelig helt på det rene med, at der er mange forskellige holdninger til det med at træne tidligere om søndagen; nogle vil gerne træne tidligere (fordi de har fri om søndagen) og nogle vil gerne træne senere (fordi de har fri om søndagen)… Vi er også helt på det rene med, at nogle har store udfordringer med varmen om sommeren og derfor gerne vil træne tidligere, mens andre ingen problemer har med varmen og derfor gerne vil træne senere. Nogle vil gerne sove lidt længere om søndagen, mens andre er tidligt oppe og derfor gerne vil træne tidligere (og så evt. sove på sofaen om eftermiddagen πŸ˜‰) osv. osv. Heldigvis er alle vi (s)kønne fjordløbere meget forskellige mennesker – dog har vi alle i et eller andet omfang glæden ved motion, fællesskab og socialt samvær til fælles. Og det skal vi holde fast i πŸ˜Š

Bestyrelsesmedlemmerne har også forskellige holdninger og meninger om sluttidspunktet om søndagen. Ja, vi er jo bare et spejl af medlemmerne… Ikke desto mindre er vi landet på, at vi fra bestyrelsens side gerne vil afprøve det med tidligere sluttidspunkt om søndagen. Det betyder med andre ord, at bestyrelsen anbefaler, at hvis man træner om søndagen fra Færgelunden i perioden juni til august, så prøver man at sigte efter, at man er færdige omkring kl. 10, hvor der så – helt som sædvanligt – er mulighed for socialt samvær og fællesskab på tværs af alle hold.

Vi har i bestyrelsen besluttet, at vi i første omgang her i 2024 kører det som et forsøg over 13 ugers søndagstræning i de tre sommermåneder (juni – august), dvs. perioden fra og med søndag den 2. juni til og med søndag den 25. august. På førstkommende bestyrelsesmøde herefter vil bestyrelsen så evaluere på tiltaget.

Det er selvfølgelig fortsat muligt på de enkelte hold at tage på diverse (sommer)ture og (sommer)udflugter ud i det ganske, danske løbelandskab, hvor man selvsagt selv styrer afgangs- og sluttidspunkter mv. Generelt vil vi fra bestyrelsens side helst ikke nidkært diktere de enkelte holds træningstider og -steder. Derfor er dette opslag også tænkt som en generel anbefaling om, at dem der om søndagen træner fra Færgelunden i sommermånederne (juni – august) sigter efter at være færdige omkring kl. 10.

Rigtig god sommertræning i og med Fjordløberne πŸšΆβ€β™€οΈπŸƒπŸšΆβ€β™‚οΈπŸƒβ€β™€οΈ πŸ’₯

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk