Beretning for Fjordløberne 2013 - 14
 

Når man har været med i en forening som Fjordløberne i mange år,  hvilket jo er tilfældet for mit eget vedkommende, så kan man jo godt tro at det hele bliver lidt ensformigt, men nej - og med alle de nye tiltag som der skal tages stilling i dag, får man ikke lov til bare at  gøre tingene som man plejer. Her tænker jeg på alle de nye impulser omkring trænings metoder som  bland andet unge studerende er kommet frem til. Noget af det nye er helt sikker rigtig for nogle personer, i hvert fald skal det afprøves for at man kan tage stilling om det er noget den enkelte kan bruge.

Altså løb er ikke bare løb.

Da jeg startede Fjordløberne blev informationerne givet videre via. løse sedler senere blev det igennem klubbladet som hed Rend og Hop som blev udgivet i samarbejde med Gymnastikforeningen. Mail var det første elektroniske medie som blev taget i brug, og nu er vores Hjemmeside vores officielle talerør til medlemmerne, og uofficielt har vi Facebook som vi heller ikke kommer uden om, men det vigtigste er at alle bliver orienteret om nye tiltag mm.

I sidste års beretning påpegede jeg problemet med at der er rigtig mange af vores medlemmer som ikke betaler kontingent rettidigt, eller hvis man ikke ønsker at være medlem mere, glemmer at melde sig ud rettidigt,  i følge vores vedtægter vil det sige senest d. 15 dec.  med medlems ophør d. 31. dec. samme år. Dette problem har vi også haft i år og det giver selvsagt  øget arbejds byrde til vores kasserer.

I bestyrelsen har vi snakket om vi skulle indføre en anden betalingsform, f.eks. betalings service el. lign. Men da denne form for betaling er forbundet med omkostninger, har vi endnu ikke besluttet nogen ændring, men på sigt vil det sikkert blive ændret.

Når det nu er sagt, så vil jeg også gerne rose de rigtig mange af vores  medlemmer som indbetaler kontingentet, næsten før det er sendt ud, det er lige før det er blevet en sport i at komme først.

Men så sandelig også en pil opad, til dem som bare betaler rettidigt.

I årets løb har vi også fået rigtig mange nye medlemmer som har valgt at løbe eller gå sammen med os, det er en positiv tendens som man også kan spore i andre løbeklubber.

Nye medlemmer har vi også fået, blandt andet via begynderholdet, som startede i august, under ledelse af Pina, Gitte, Katja, Rikke og Carsten. Rigtig mange af deltagerne på dette hold er nu fortsat på andre af vores hold.

Den store medlems tilgang her, vil jeg tilegne instruktørernes store entusiasme for holdet.

Jeg håber at de nævnte instruktører, hvor flere af dem desværre er skadede i øjeblikket, på et senere tidspunkt vil starte et nyt hold op, evt sammen med andre af vores medlemmer som gerne vil give egen løbe erfaring videre til andre. Er det noget som man har lyst til, og vil man gerne blive endnu klogere omkring løb, så giver Fjordløberne gerne et løbe kursus el. to.

Tilgangen til Fjordløberne har også været tilfredsstillende fra mere etablerede løbere.

Men ingen roser uden torne, der har desværre også i år, været en stor del medlemmer som har udmeldt sig af Fjordløberne og det kan der jo være mange grunde til. Jeg vælger at tro at det er på grund af f.eks. skader,  fraflytning og måske manglende tid. Men måske kunne det også være at vi ikke kan tilbyde det som folk ønsker, her tænker jeg på om vi har de rigtige hold, løber for hurtigt, eller måske for langsomt.

Generelt så syntes jeg  at det er blevet bedre for vores medlemmer at finde det rigtige hold at træne på efter vi har fået sat nummer og tidsfaktor på holdene.

Vi har jo i alt 5. løbehold med stort set kun 1. instruktør på hvert hold, det ville være dejligt såfremt der minimum var 2. instruktører på hvert hold, så er det ikke nødvendigt at lægge hold sammen ved afbud, sygdom o.lign.

Så herfra vil jeg opfordre jer allesammen som endnu ikke er instruktører hos os, til at se indad, om der ikke skulle være en Fjordløber instruktør inden i jer, hold jer endelig ikke tilbage, bare sig til!

Jeg modtager jævnligt forespørgsler om hvornår vi igen starter begynder hold op, og det er især med opstart om foråret som de fleste ønsker, så jeg håber på et tidspunkt at vi måske kan starte et hold op, både i april og august, jeg tror at der vil være deltagere til det især  med den focus som der for tiden er omkring sundhed og motion.

I årets løb har der været Fjordløbere repræsenteret i adskillige motionsløb, her vil jeg ikke nævne dem alle sammen, men blot nogle få af dem.

Det første overværede jeg selv som tilskuer, det var Københavns maraton.

Ialt. 14 Fjordløbere gennemførte løbet, som startede ud i rimeligt godt vejr, med enkelte solstrejf indimellem, men efter ca. 5-10 minutters løb, begyndte det at regne, og det regnede simpelthen under hele løbet. Regnen ville ingen ende tage, men alle Fjordløbere gennemførte drivvåde løbet i meget fine tider, især vil jeg her fremhæve 16 årige Magnus Emil Helding som løb sit første maraton i tiden 3.00.01 og blev nr. 2 i sin klasse, kan han undgå skader, så er der et stort potentiale i ham fremover!

Årets udlands rejse gik til Amsterdam marathon i Holland.

Her deltog ialt 43. Fjordløbere iført nye løbetrøjer med Dannebrog og det Hollandske flag  påtrykt.

I øbet kunne man deltage på 3 distancer 8 km. plus halv og hel maraton. Desværre deltog jeg ikke selv i turen, men kan kun referere til reportagen som er lagt ud på vor hjemmeside, og ud fra det kan jeg konstatere at det var en yderst hyggelig og vellykket tur, når man ser ud fra billederne.

Da løbet i Amsterdam kolliderede med Eremitage løbet var der selvsagt ikke mange Fjordløbere med i dyrehaven, dog vil jeg gerne her fremhæve mig selv, da jeg den dag havde gennemført løbet 40 gange i træk.

Andre løb hvor  mange Fjordløbere deltog var bl.a.

Helvede i Nord

Grevinde Danner løbet

Stafet løb i Roskilde

BT halv marathon

Powerrade halv marathon

Julestjerneløbet.

På lørdag d. 29. marts skal over 60 Fjordløber til eksamen, de skal nemlig deltage i løbet WM halvmaraton i København sammen med 30.000 andre motionister  plus 300 eliteløbere fra hele verden som alene må kæmpe om wm. titel uden indblanding fra os motionister.

Der er blevet trænet godt igennem hele vinteren, så alle fjordløbere vil helt sikkert gøre en god figur i løbet.

Efter hjemkomst til Frederikssund vil deltagere, supportere  mfl. fejre "Sejren"  med en  Sejrs middag, som nogle initiativrige Fjordløbere har arrangeret i ORI,s klubhus.

For tredie gang afholdt vi vores Nytårskur i Restaurant Egelunden i år med 88 deltagere.

Udover god mad og drikke samt levende musik af Kim Nielsens orkester, skulle vi som sædvanlig udnævne en Årets Fjordløber, denne gang gik titlen til vores kasserer Lisbeth Vinter, efter at flest medlemmer havde stemt på hende.

Årets flidspræmie gik til Hanne Mortensen.

Begge modtag priserne med stor applaus fra tilhørerne.

Årets underholdning stod "Liselotte fra Stuegangen" for, og også denne gang fik Benitta Klit som hun også hedder, folk op af stolen - måske især Niels Peter som fik særbehandling, kan man vidst godt kalde det!

Om ikke så længe, nemlig Skærtorsdag d. 17 april skal vi igen arrangere Færgelundsløb.

Denne gang er det Færgelundsløb nr. 70 som skal løbes, og i anledning af jubilæet vil deltagere og hjælpere modtage en delvis sponsoreret løbetrøje.

Vi håber på godt vejr til løbet som det  tit har været, for præsis 10 år siden blev løbet også afholdt d. 17 april og dengang var det strålende solskin.

I år er skoven ikke som den plejer at være, p.g.a. Stormen Bodil har flere træer valgt at lægge sig ned, desværre for os, også på nogle steder hvor løberuten skulle have været, men mon ikke vores dygtige banebyggerer kan få lagt ruten udenom forhindringerne, så løbet kan afvikles uden fare for deltagerne.

I år kommer Nordeas afd. chef i Frederiksund Jan Mølgaard og skyder løbet i gang, samt overrækker Nordeas pokaler til vinderne af den lange rute.

Til slut vil jeg gerne takke alle som i årets løb har været med til at holde Fjordløberne kørende, det være sig instruktører, bestyrelsesmedlemmer samt aktivitetsudvalget og alle andre som har givet en hånd med!

Jan Mathiesen

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk