Generalforsamling 2021

 

Generalforsamling i marts 2021 - UDSAT

Ifølge foreningens vedtægter skal der afholdes ordinær generalforsamling i Fjordløberne sidst i marts måned, og der skal underrettes herom med et varsel på mindst 3 uger. Som situationen med forsamlingsforbud er lige i øjeblikket, har bestyrelsen imidlertid vurderet, at det ikke er særlig sandsynligt, at vi her sidst i marts måned kan invitere til ordinær generalforsamling på lovlig vis.

Vi er selvfølgelig meget glade for, at det nu igen er muligt at træne udendørs i organiseret regi i grupper med op til 25 deltagere pr. hold/gruppe. En generalforsamling vil imidlertid hurtigt (for)samle ca. 50-60 fjordløbere indendørs, hvilket selvsagt er lige i overkanten på nuværende tidspunkt. De nuværende restriktioner betyder også, at andre indendørs sociale tiltag som fx fællesspisning mv. er sat på pause. Vi håber selvfølgelig på, at vi kan invitere til ordinær generalforsamling senere på foråret eller forsommeren. Dette vil naturligvis ske med et varsel på mindst 3 uger, når restriktionerne tillader dette.

Bedste motionshilsner til jer alle fra os alle i bestyrelsen

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk