Generalforsamling 2021

 

Ifølge foreningens vedtægter skal der afholdes ordinær generalforsamling i Fjordløberne sidst i marts måned, og der skal underrettes herom med et varsel på mindst 3 uger. Som situationen var med forsamlingsforbud mv. sidst i marts måned, vurderede bestyrelsen imidlertid, at det ikke var foreneligt med de gældende restriktioner at afholde ordinær generalforsamling på lovlig vis sidst i marts måned.

Generalforsamlingen blev derfor i stedet for afholdt

tirsdag den 29. juni 2021 kl. 19.45 i kantinen på Ådalens skole, Kornvænget 4 i Frederikssund

hvor foreningen bød på sandwich samt øl og vand i forbindelse med generalforsamlingen. 

Link til dagsorden

Link til referat

Link til formandens beretning

Bedste motions- og foreningshilsner til jer alle fra os alle i bestyrelsen

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk