Generalforsamling 2019

Fjordløbernes ordinære generalforsamling blev afholdt tirsdag den 26. marts 2019 kl. 19.45 i mødelokalerne på 1. salen i Frederikssundhallen. Før generalforsamlingen var der mulighed for (for egen regning) at deltage i fællesspisning i cafeteriet i Frederikssundhallen.

Invitation med dagsorden blev udsendt senest 3 uger før generalforsamlingen i henhold til vedtægterne.

Se DAGSORDEN

Der var rettidigt indkommet forslag, der ønskedes forelagt generalforsamlingen med henblik på vedtagelse under dagsordenspunkterne 4 og 5. De indkomne forslag kan ses via dette link.

Læs REFERATET fra generalforsamlingen

Læs formandens beretning 

Bestyrelsen

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk