Testløb og Klubmesterskab i Fjordløberne

Testløb 2023

I Fjordløberne afvikles hvert år en række interne testløb af forskellig længde, der samtidig
tæller med i Fjordløbernes Klubmesterskab for året. Du kan læse mere om klubmesterskab
og rangliste nedenfor.
Rækken af interne testløb vil i 2023 blive afviklet iflg plan med datoer for testløb, der vil ligge
klar senest medio marts måned - således skulle alle have mulighed for at planlægge
deltagelse. Udover de interne testløb er to andre specifikke eksterne løb, Esrum Sø Rundt og
Eremitageløbet, dog også medtaget på denne liste, idet disse begge er del af Fjordløbernes
Klubmesterskab.
Så allerede efter det lokale Grevinde Danner løb i slutningen af marts, hvor mange

Fjordløbere traditionelt deltager, regner vi med at have registeret årets første halvmarathon-
og 10 km tider.

Så foreløbig mulighed for 4 testløb i foråret og 4 testløb i efteråret på de kortere distancer,
samt et opsamlingsløb en lørdag formiddag en gang i november måned – afsluttende med
den traditionsrige æblekage fra Møllegården i Dalby.
Der vil i planen for årets interne testløb blive forsøgt at taget højde for datoerne for større
eksterne løb, der er populære blandt Fjordløbernes medlemmer - flere af disse løb vil være
medtaget på listen. Både Esrum Sø Rundt og Eremitageløbet tæller jo specifikt med i
Klubmesterskabet, ligesom din tid på CPH Half eller andre eksterne DAF opmålte løb
naturligvis også vil kunne indgå (se registering af tider nedenfor).
Datoerne for testløb vil også komme med på Det Sker listen på Fjordløbernes hjemmeside.
Det skal da endelig også lige nævnes af de fleste af årets testløb, såvidt muligt, er
sammenfaldende med de aftener, hvor der inviteres til fællesspisning.
Velkommen til Fjordløbernes testløb 2023, vi håber rigtig mange medlemmer igen i år vil have
lyst til at deltage.

Klubmesterskaberne 2023

Se de seneste års ranglister for Fjordløbernes klubmesterskaber her.

Bemærk: De fleste medlemmer i Fjordløberne synes, at det er sjovt med en rangliste og et
klubmesterskab. Men en del vil gerne bare løbe og nyde det sociale uden at konkurrere. Der
skal selvfølgelig være plads til begge dele. Hvis du ikke har lyst at figurere på listen skal du

blot sende en mail til "larssteen.jensen@outlook.dk" og give besked herom. Så bliver du slettet
fra listen igen.

 

 

 

Regler for Fjordløbernes Testløb og Klubmesterskaber

Fjordløbernes rangliste er for alle aktive og betalende medlemmer.
• For at blive klubmester har man været medlem hele kalenderåret.
Du kan godt blive optaget på årets rangliste, men kan ikke optjene point til
klubmesterskab ved få måneders medlemskab.
• Ranglisten er inddelt i aldersklasser. Aldersklassen følger et helt kalenderår, dvs
fylder du 53 år i løbet af kalenderåret 2023, så anses du som 53-årig hele
kalenderåret 2023 og indgår i 50-59 år aldergruppen.
• På hver distance gives der 20 points og ned til 1 point til de 20 bedst placerede i
hver aldersgruppe. De 3 højeste points man opnår på distancerne lægges
sammen og den med flest point bliver klubmester i sin aldersgruppe. Man kan
altså maksimalt opnå 60 points. Man skal have resultater på mindst 3 forskellige
distancer, for at blive placeret i klubmesterskabet.
• Det er ene og alene antallet af points der er afgørende for placeringer, og ikke
f.eks. antallet af 2. pladser, antal genneførte testløb eller andre betragtninger, der
kunne lægges til grund for en afgørende skelning. Så hvis to løbere i en
aldersgruppe begge har opnået 60 points, så deler man 1. pladsen i gruppen.
Samme gælder naturligvis for 2. og 3. pladsen i gruppen.
• Ranglisten og klubmesterskabet følger kalenderåret fra 1. januar til 31. december
og klubmestrene kåres ved den årlige nytårskur i starten af det efterfølgende år.
• Der skal løbes i klubtrøje så vidt det er muligt.
• Du kan komme på ranglisten hvis du er medlem af Fjordløberne, men kan ikke
blive klubmester såfremt du ikke har repræsenteret Fjordløberne ved løbene (ved
f.eks. kun at være tilmeldt via firmanavn eller helt uden angivelse
klubtilhørsforhold)
Spørgsmål til klubmesterskabet/ranglisten kan rettes til Lasse Jensen.

Tidsregistrering til testløb og klubmesterskab.
• Tiderne bruges til den årlige rangliste og for at finde årets klubmestre.
• Der findes en historisk rangliste i Fjordløberne med løbstider som er sat gennem
mange år, den vil revideret en smule, men vil ellers ikke længere blive
vedligeholdt.
• Ranglisteudvalget arbejder på at der laves en all star top ti liste med
klubrekorder, hvor gamle resultater fra den historiske liste vil indgå. Mere om dette
senere.
• Klubmesterskabsudvalget følger med i Fjordløbernes deltagelse i de større løb og
resgistrerer tider iht de officielle resultatlister fra disse løb. Men vil du være sikker

på at din tid bliver registreret til Klubmesterskabet, så send selv dit resultat per
mail til "larssteen.jensen@outlook.dk" eller via denne formular.

Følgende regler gælder for at din tid tæller på distancen.
• Alle løb som er DAF-opmålte (kan som regel ses i løbskalendere for motionsløb
eller på løbets hjemmeside om løb er DAF opmålte), kun DAF opmålte løb tæller
på All star top ti listen. Er du i tvivl om et løb er DAF-opmålt, så spørg arrangøren
af løbet.
• Følgende løb er i skrivende stund ikke DAF opmålte, men tæller med som
godkendte distancer til årets rangliste/klubmesterskab (men ikke top ti all star
listen): Helvede i Nord, Vikingesporet, Jyllingeløbet, Skovløberen, Sillebroløbet,
Grevinde Dannerløbet, Kastelløbet. Andre ikke DAF opmålte løb kan blive
godkendt af ranglisteudvalget, hvis vi kan vurdere, at løbet har været rimelig
korrekt opmålt. Din tid fra sådanne løb vil blive registreret iht. løbets officielle
resultatliste.
• Vi bruger nettotider (din chiptid fra startmåtte til slutmåtte).
• Klubbens testløb og samt andre af Fjordløberne arrangerede løb regnes som DAF
opmålte.
• Mellemtider anderkendes ikke, f.eks en halvmarathon tid som del af et
helmarathon løb.

Testløb- og Klubmesterskabsudvalget

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk