Trænere, instruktører og frontløbere - hvem møder du i Fjordløberne smiley

Trænere og instruktører i Fjordløberne

 

I Fjordløberne har vi engagerede og motiverede trænere og instruktører, der på bedste vis – i kraft af deres egen glæde ved motion, løb og fællesskab – bidrager til, at medlemmerne er glade for at træne i og med Fjordløberne.

 

Foreningens instruktører og trænere er alle ulønnede. Trænere og instruktører fritages for kontingentbetaling, såfremt de har hold. Herudover har trænere og instruktører mulighed for at deltage i foreningens årlige nytårskur til reduceret pris.

 

Fjordløberne betaler i rimeligt omfang for alle trænere og instruktørers deltagelse i relevante trænerkurser og lignende relevante udviklende kurser. Dette gælder både kurser og arrangementer i regi af DGI, DAF, Idrætsråd Region Hovedstaden, Frederikssund Idrætsråd eller lignende organisationer eller foreninger.

 

I Fjordløberne vægter trænere og instruktører den gode stemning på holdene og i foreningen højt. Der er på alle hold plads til træning på hvert holds niveau kombineret med højt humør og en behagelig og afslappet tone.

 

Trænere og instruktører i Fjordløberne er mødestabile, men kan selvfølgelig indimellem være forhindret i at deltage i træningen, ligesom skader eller sygdom kan gøre, at et hold træner uden sædvanlig træner eller instruktør i en periode.

Hold 8 (½ times holdet)

 

 

 

 

 

 

Pia Vivian Andersen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rikke Beier

Hold 7 - Powerwalkerne

Anne Marie Mathiesen
Borgmestervænget 38
3600 Frederikssund
Tlf. 47 31 20 57

 

Birgit Heiberg

Hold 6 - Specialtræning

Hans Erik Jensen
Tlf. 47 31 00 88

 

Hold 5 - Motionisterne

Niels-Peter Gede
Rolf Krakesvej 24
3600 Frederikssund
Tlf.: 47 31 52 93

 

Hold 4

Hold 3

Jan Mathiesen
Borgmestervænget 38
3600 Frederikssund
Tlf. 47 31 20 57

 

 

Hold 2

Liselotte Nielsen og Pia Sønderskov

Henrik Lang Nielsen
Kastaniealle 28
3600 Frederikssund
Tlf. 29 36 42 65

 

Hold 1 

 

 

                         

 

 

Kasper Larsen

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk